A cìansi


Chi rami purtintusi, chi truncuni,
chi jùri si' odurusi havi lu cìansu;
cci acchianu e cci firrìu comu scursuni
m'ammucciu tra li fogli e a nenti pìansu.

Si cangia di culuri lu vaddùni,
sìantu forti oduri comu di 'ncìansu
quannu lu bìaddu fruttu a passilùni
si tinci russu: è l'arbulu di cìansu.

Siddu lu strinci assà si pista tuttu,
tingi li mani e puri la giacchetta,
di sangu di vampiru pari ch'è sazia.
Sulu 'na cosa po' lavari 'u fruttu:
addùma un po' di sùrfaru e aspetta
ca tuttu ddu vapuri fa la grazia.