A caccia d'ancìddi
     (ni la naca d'u ponti ranni)


L'anquilla, in sicilianu ancìdda,
parìssi lu cujìnu d'u scursuni,
ca comu chistu pari tantu chidda,
nun sulu pi la forma e p'u culuri.

Pi dàricci la caccia a sta mischina
bisogna priparari la pastura,
ca l'acqua di la nàca cci ruvina
e scappa p'u turrenu doppu 'n'ura.

Bisogna ricircari 'u camarrùni,
ca è 'n'erba vilinusa pi l'armari,
ma si la tocca l'omu o lu scursùni
ha la cirtìzza ca ti fa unchiàri.

Si fa un fasciu d'erba di la morti,
attentu a un t'allurdari la bunaca,
e cu 'na corda ca l'attacca forti
la strìchi tanti vòti intra la naca.

Turnati a mezzanotti a cuntrullari
tu vidi tanti ancìddi fori di l'acqua,
pigliati d'u vilenu vùanni scappari:
cu 'na mani Lisciànniru l'acchiappa.

E pàrinu scursuna 'ncudduriati
visti a la luci di la citalena,
ma misi 'na pignata cu' patati
si mancianu p'a festa, anchi sullèna!