Spiegazioni di l’accuminciaglia


Duranti n’allegra sira di primavera
na signura, cu l’aria d’essiri sincera
Mi dissi bravu, cuntinua cu ssa carriera

Si riferiva a quattru riga mia
Scritti senza ntinzioni di fari na poesia
E arrinisciuti ammeci , tantu di fari simpatia

E ‘nfatti , anchi senza esseri dutatu di talentu
L’importanti è, ca quannu arriva lu mumentu
Scrivu subitu, socchi dici lu ma sintimentu

E ammeci, certi voti ha capitatu
Ca sintìannumi troppu scunzulatu
Haiu pinsatu, ma m’aiu trattinutu

Ma d’ora ‘nnanzi quannu mi veni quarchi abbagliu
Pinzannu a ddru spassionatu cunsigliu
Carta e pinna e mi ìattu a lu sbaragliu

E si quarcosa pozzu scriviri sbagliata
O mala ditta o po’ darsi mal’ appropriata
Voli diri ca ddra sira fu storpiata
Di na mala vivuta