GRAZII GRAZIA

Ch’è dunci stà carusa ca mi stà davanti
A n’ancilu mi duna di pinzari
Scinnutu tra nantri di li cìali ganti
Nun tantu e nun sulu pi farisi ammirari
E mancu pi diri ca li biddrizzi su ‘mportanti
Ma ca li guai sò ognunu po’ scurdari
si ssi biddrizzi ca sunnu tanti tanti
ad una ad una si minti a valutari

Grazia la chiamanu parìanti ed amici
Nè antru nomu ci putianu dari
Grazia di Diu , Grazia di cu ti fici
Ca meglia d’accussì nun ti putia criari
Grazia pi l’amuri tua ca ti dici
Ca senza di tia iddru nun po’ campari
Grazia pi Letizia su nomi e no artifici
Ca pi tia un sapi prima socchi ava fari
Grazia pi mia ca mi rìanni filici
Quannu ogni tantu ti pozzu taliari

Di l’ugnu di lu pedi a l’urtimu capiddru
Mi muntu d’ora ‘nnanzi a decantari
E si un pilu mi scuardu o quarchi pirtusiddru
Vista la cosa ca vaiu a trattari
Cunsiddratimi comu un poviru cardiddru
‘N capu na cirasa tutta para di gustari
Ca di na rama all’antra santa ahimè iddru
Pi un sapiri d’unni accuminciari

Di luntanu si vidi l’assìami di la rroba fina
E pi un curriri lu rischiu di sbagliari
Vi lu dicu secunnu usanza cuntadina
Picchì mi veni mìagliu a spidugliari
Socchi c’eni è tutta rroba ginuina
Nenti artificii ca putissiri ‘ngannari
E mancu paramenta vinuti di la Cina
Socchi si vidi ‘nzumma è tutta d’apprizzari

La peddri liscia , fina e delicata
Ca a semplici taliarla si po’ scuzzulari
Pirdunatimi Madonna MMaculata
Si a la vostra la vuagliu raffruntari
Antru esempiu nun c’è, nni sta terra scunzulata
Si no ni la natura all’affacciari
Di li primi rai di na bella iurnata
Scantati, scantati ma ca fannu spirari

L’uacchi sò , a sicunnu lu mumentu
A tanti cosi si puannu assumigliari,
a ddu stiddri lucenti di lu firmamentu
ca brillanu ancor prima di scurari,
a du preziusi d’intra un giacimentu
beatu cu è ca l’ava truvari,
a du punti sicuri di riferimentu
oltri ca n’cìalu e in terra, in mari

Lu nasu tagliatu su misura
Ca in chirurgia di mìagliu un si po’ fari
Nun si guasta mancu cu l’arrifriddatura
Di mìarnu quannu sannu imperversari
Ca anzi cu ddra punta di russura
Maluttìampu arrinesci ad armonizzari
La russìa di li goti ca matri natura
Armuniusa a li voti, la vonzi dutari

Li labbra sempri pronti ad un sorrisu
(chi sempri accussì ti putissiru ristari)
Villutu su, rosei d’amuri ntrisu
Luntanu tìannu spranza di piccari
Ed avvicinanu semmai idea di paradisu
Si s’arriminanu (quann’ hann’a parlari )
Ti lassanu estasiatu tisu tisu
Musica nn’sillabi ad ascuntari

Anchi li gruìcchi ca in geniri un sù degni di minzioni
Ma a mia mi pari giustu ravvisari
Ca li sua sìarbinu armenu pi nà riflessioni
E cioè: nni mostranu comu s’annu a usari
Surdi a lu curtigliu e a la mala opinioni
Distratti a cu li cerca d’adulari
Attenti a cosi ca meritanu attenzioni
Perfetti quindi anchi nni lu modu di funzionari

ìannu scinnìannu lu cuaddru nni mostra
D’arrìari e di latu a vulirlu mmrugliari
Ci scinni la chioma a modu di giostra
Di ‘n facci appisu a pinnuliari
Un poviru Cristu ,. Sarbizza nostra,
n’avvisa ca socchi resta di trattari
è dunci ed amaru comu latti e culostra
pi cu è, ca si c’iava attaccari

Ed infatti calanu l’uacchi a lu pìattu ca sporgi
E spìaru ca pozza sulu rammintari
Ca è fonti di vita , di na vita ca sorgi
D’affetti primizii pi cù si c’iava attaccari
nnuccenti nun talia ne misuri né forgi
E s’ancugna cu amuri a cu l’ava amari
Pensaci tu armaru di sensi e amanti d’orgi
Penza a quantu è cchiu mìagliu firmarsi a taliari

E taliannu taliannu la rìanni cuntenta
Pi scinniri sutta di li ‘hianchi a passari
E cu l’uacchiu modestu mi raccumannu rammenta
Duna accura a li curvi ma nun ti curvari
Sumiglianu a chiddri di nà bella iumenta
Ed essìannu na puntra nun si po’ cravaccari
Né mintici cigna c’attranta e c’allenta
Nsumma è un peccatu vidirla sminchiari

Li cosci li gammi e li pìadi su l’urtimi cosi
ca vìannu a la vista e a cui vuagliu badari
purtroppu però, intra un mazzu di rosi,
cchiù mìagliu su chiddi ca sannu spinari
e di tanti biddrizzi ora risi famosi
e cchiù mà ca t’ammazzi a vulirlu nigari
lu vasciu , lu gantu e ddri curbi sinuosi
t’abbaglianu ancora e ti fannu parlari

Di solitu nun firmu e nun’ haiu pretisi
E mancu stavota nni vulissi accanzari
Ma mi dispiacissi cà a distanza di misi
Lu tìampu, o beddra, ti facissi scurdari
Ca un pìazzu di fissa di un fissa paisi
A sò modu e sò lingua ti vonzi elogiari
E pertantu, ricordati sempri di Nicu Ferlisi
Collega di studi di l’arti di curari