Lu vìacchiu e la morti

La morti, ca di l’affetti tua, s’ha purtatu ormai la meglia parti
Ed ora aspetta lu turnu pi tagliari lu filu di la to sorti
Ci dici a lu cuccu d’avvisari li genti p’accuminciari a scriviri li carti.

Cumpunnutu tra li chiacchiari di li parrina ca parlanu d’un misteru
E chiddi di li cumunista ca dicinu ca nun è veru
Accuminci a pinzari a ddru pirtusu sicuru e certu di lu cimiteru

Quannu cuntavatu li tocchi di la langunia
Quannu accumpagnavatu l’antri pianu pianu pi ddra via
Quantu tìampu pinsavatu ca t’arristava ancora a tia?

Poviru babbu, nun lu vidi ca passà l’urtima vota lu dutturi?
Oramai ti puannu arristari si e nò n’antra para d’uri
E veni lu mumentu di pinsari anchi pi li to sciuri

Pi li sciuri, pi li sordi di la missa e la carrozza,
Pi la balata scritta e li manifesti d’appizzari a la chiazza;
chisti su l’usanzi di la nostra razza

a mumenti arrivano li tò figli di luntanu
ca l’urtima vota ca sinni ìaru ti lassaru forti e sanu
ed ora pi farla lesta pigliaru pi la prima vota l’aeruplanu

T’ha cicaliatu tantu pi spartici li tò proprietà,
Pi nun sbagliari a dariccinni a cu cchiù picca a cu cchiossà
Pi campari iddri cu tanticchia di cchiù serenità

Ed ora ti sbirrii dispratu di chistu e chiddru latu
Ma chi vò diri cu li gesti e l’uacchi. Tuttu affannatu?
Ca lu mumentu luntanu anchi pi tia è arrivatu?

Ca facissiru mìagliu a mintirsi l’arma ‘m paci e lassari ssà spiranza
Ca facissiru mìagliu a nun piccari e lassari li gioji di la carni e di la panza
Ca facissiru mìagliu a divintari cchiù buani e cù tanticchia di pacianzia

Avanti alliasti , facci capiri qual è la nostra sorti
Toc, toc, Cu è ? Cu è ?
La morti.