PER MARIA ANTONIETTA

 

Masculiddru , fimmineddra ,
grida tutta la vaneddra
Cu la sbaglia cu la nzerta,
viva, viva Maria Antonietta

a tò matri accuntintasti
a tò pà fissa facisti
li lassasti a vucca aperta
viva, viva Maria Antonietta

Nni lu misi di li rosi
mmiazzu a tanti belli cosi
Vonzi nasciri la sperta
viva, viva Maria Antonietta

Rosa bella, gigliu puru
Si accalora di sicuru
Paradisu a tia ti spetta
viva, viva Maria Antonietta

e lu papa a tia pinsannu
l’annu santu cunsacrannu
t’affidà a nicu e cuncetta
viva, viva Maria Antonietta

(((MANCA UNA STROFA)))