Pi Cuncetta

Socchi haiu scrittu finora è rima e no poesia
Ed iju circava quarcosa di cchiù bellu di putiri dedicari a tia
Quarcosa can nun è semplici fruttu d’esperienza d’osteria

E allura datu ca l’origini mia e di li mia su di viddranu
Vùagliu spirari ca nun ti meraviglia e nun ti pari stranu
Si la campagna inspira socchi la testa cumanna a sta manu

Sta testa ammetti per esempiu ca Cuncetta
accussì comu l’annata ca porta unni frutta e unni fratta
di na parti avi li so preggi e di n’antra li difetta.

((((E cu ad esempiu tra l’antri cosi ca mi piaci
Ca iddra mi (pur tari a cruci)? la rama di la paci
cu tuttu ca va sutta, siggi e chianci, taci))))

e poi pi fari la cumparsa mìazzu la vaneddra
comu na mula bona ca va a la fera senza bisùagnu di vardeddra
iddra va spiccia ca tantu si vidi lu stessi quantu è bedda

ma comu marzu (misi sò) ca facci ni fa tanti
oltri a stì quattru virtù ditti ganti ganti
ci sunnu li difetta, e quanti!quanti?

si mi mintissi ora tuttu d’un sciatu
arrivassi a canciari fogliu e mintirli tutti a latu
ma mi risìarvu di farlu n’antra vota quannu sugnu arrabbiatu

per ora dicu sulu:
attenti picchì lu vìacchiu dittu nun si sbaglia
l’amuri tanti voti è comu l’aglia
quannu va bene e quannu guai a cu l’angaglia.