Pi la straggi di Sabra e shatila

Ascuntatimi tutti, masculi e fimmini, ranni e picciliddri
Chista è storia,ma mpami, vili ed assassina ca fà arrizzari li capiddri
Tantu ca finu la notti sbrigugnata e traditura sta vota ci nigà li sto stiddri

Ca la guerra è cosa tinta, comu dissiru l’antichi, iju l’havia spirimintatu
Genti ca si scannanu pi na lenza di terra, pi na fidi, pi n’anuri maltrattatu
Ma chistu è troppu, fari socchi ha passatu,a nantru populu altrettantu disgraziatu

A liti cunchiuiuta senza sensu accussì com’era accuminciata
Cristiani di nomu e armari di fattu assìami a d’Isdraele na brigata
Si uncìaru pi dari attu a di l’urtimi l’urtima vigliaccata

Chi minchiata, scuttarisilla cu na massa inermi
Nun taliari si ammazzi carusi, fimmini o surdati infermi
Distrudiri na razza,tinta chi fussi comu si si trattassi di vermi

Comu ìaru capìannu li sbinturati scapparu comu tanti pazzi
E ‘ntantu ni lu cìalu li vampi trapassaru lu lustru di li razzi
E sutta cumpusioni e batteria la genti ‘ncuminciaru a cadiri a mazzi

Cadi lu surdatu ferutu,ca già sapia di nun agghiurnaru la matina
Ed un carusìaddru peddri e ossa ma anchi iddru era già muartu prima
E na fimmina strammata pi vuliri sarbari na gaddrina

Na prubbica s’arrenni, s’avanza, si duna pi sarbari la peddri
Ma doppu ca ni fu fattu usu, puvureddra,la tagliaru tutta a feddri
D’ora in poi mancherà anchi iddra mìazzu li vaneddri

Abbaianu li cani cu tutta la forza e cu tutta la raggia
L’armari capiru ca nun vinniru pi mintiri a nuddru ni la caggia
E perciò s’ ammiscanu macari iddri, pi sta notti guai a cu si scuraggia

Unu senza divisa e senza bannera carnefici p’amuri di li grana
Luardu di sangu vivu e pruvulazzu,cu na pezza di lana
Cerca di stuiarisi di prescia, socchi nun laverà cchiù la so fama

Nantru ammeci approfittannu di l’urtimi mumenti
Curri ammatula ,sperannu d’arrubbari a ddra povera genti
Socchi ci manca,picchi nun hannu mai avutu nenti

E intantu sutta l’urtimi cuarpi di ta-ra-ta-tà
Su gruassu di la greia vonta tunnu e a la svelta si ni và
Sperannu di na parti a l’antra ca su l’antri cadi la responsabilità

Li jorna apprìassu l’armarazzi ficiru scempiu di l’urtimi carogni
Aiutaru quarchi anima pia a mpissunarli cchiù lestu ni li fogni
E ‘ntantu fratellanza, paci e libertà restanu sulu ni li nostri sogni.