Subitu doppu li fatti di la Polonia

 

Avanti, sbarrati socchi aviti nni la panza
Addifinniti li sorti di li vìacchi cumpagni e di la spranza
Nun viditi ca c’è un guvernu ca oramai è fori d’ogni usanza?

Iti n’culu pi stavota a lu pattu di Varsavia e all’internazionali,
pi stavota nun si tratta di sputari ‘n capu a n’ideali
ca si tratta ammeci di tutta nna nazioni ca stà mali

La Vergini santissima e lu Papa sunnu un cuntu
Ma cu l’ava aiutari siti guantri, cu lu vuastru disappuntu
Faciti ora socchi hatu fattu l’antri voti, ma pi lu vùastru tornacuntu

Cridenti ed atei, impegnati e qualunquista
Uncitivi pi diri, ma chi mossa è chista?
Accussi vuliti ca la genti diventa comunista?

V’ hammu vistu tanti voti improvvisari
Allistitivi ora, a jiri a protestari
E tutti assìami, social- imperialista itici a gridari

Facitici capiri, ca si hannu l’intenzioni
Di risolviri cu la prepotenza, ogni canciu di opinioni
L’italiani si sdignanu di ssù tipu di lizioni.