LE POESIE DI NICOLO'

 

                     Giugnu (lu mìagliu)

Dudici misi ci sunnu nill’annu
Unu ‘n’fila all’antru si nni vannu.
Vi spìagu picchì di tutti è Giugnu
Chiddru ca tutti l’antri teni ‘n pugnu.

Iddru è lu misi ca di li simenti
Duna lu pani ca sfama la genti
Cuglìannu li spichi di lu frummiantu
Ca fin’a ìari annacava lu vìantu.

S’incontran’a Giugnu salutannusi
Russi cirasi e li rosi spinusi
E lu jhavuru di chisti si unci
Cu lu sapuri di ddri frutti dunci.

Pi li carusi finisci la scola
E ponnu jiri pi timpi e pizzola
Nun c’è bisuàgnu cchiù di studiari:
Ora è lu tiampu di jiri a jucari!

Ni stu misi ci nasci tanta genti
La maggioranza sunnu ‘ntelligenti
Ca sutta lu signu di li Gemelli
Ci nascinu sulu li cosi belli.

Lu cuncettu vulìannu lu traducu
A Giugnu nascì Pippu Duminucu
E siddru nun v’abbasta vi lu dicu
Lu quinnici fa l’anni "mastru" Nicu.