LE POESIE DI NICOLO' FALCI

 

            LU ‘NCANZITTATURI

Mi ricuardu quasi fuss’aiari
Di quannu viněa unu di frustiari
C’una topolinu a giardinetta
Facěannu poesii a la canzetta.

P’ognuno c’era lu so’ pidalinu:
s’avěa circari intra un gran cufinu.
Ma lu curiusu di lu so’ mircatu
Era la litaněa c’avi’ammintatu.

Viněa di la provincia di Girgenti,
E si mintiva a chiamari genti,
Accuminciava ‘n dialettu sicilianu
Finiva pua parlannu lu talianu.

Secunnu mia vanněav’a doppiu sěansu.
E vi lu spiagu ě, picchě lu pěansu.

Gridava iddru:
"O fimmineddri, a ccu s’ava ‘ncanzittari,
ca cca c’č lu ‘ncanzittaturi"
- cuntinuannu pua cu lu talianu-
"Abbiamo calze per donna, calze per uomo, calze per bambini."
"Abbiamo calze in filanca, con cento fili di nailon ribattuti in acciaio".
- e finiva comu avěa accuminciatu- :
"O fimmineddri, a ccu s’ava ‘ncanzittari,
ca cca c’č lu ‘ncanzittaturi".

Chi ssu ssi cěantu filura d’azzaru???
A chiddri tiampi nun mi lu spiegaru.
E mancu mi spiegaru ddr’allusioni.
Si dissi c’avia un specchiu in dotazioni

E l’appuiava ‘n terra ddra vicinu
Unn’era assistimatu lu cufinu:
quannu la fimmineddra c’ancugnava
ni lu specchiu lu sutta ci taliava!

Picchě nun minni cchiů pua ddru mircanti?
Forsi lu stancŕ fari l’ambulanti?
Dissiru ca lu cummincě na rama
ch’era miagliu canciari panorama!