LU  PAISI
                               
Dd paisiaddu picciriddu e baddu,
abbrancicatu a la cullina d'oru,
chinu d'aranci e di culura adorna,
ognra 'nt la testa ma 'rritorna! 

Na vota si chiamava Balatazza,
poi cci cangiru 'nnomu, a st pasi,
ma chi m'importa a ma di st cridenza,
chiddu ca cunta cchi, la s esistenza.

Quannu lu suli spacca li timpna,
o la friscura a sira t'arricra,
china di ciuro l'aria pi la va,
pastu chhi beddu un havi mancu la luna! 

E la matina poi quannu in campagna,
a passiri vai cu la friscura,
cgli 'nu ciri, a ficu, o la luma,
senti lu cuccu ca la cucca spa. 

Ranni la chiazza, pari 'na rosa,
c' la Madonna ca tala dall'riu,
pi nun parlari di lu carvriu,
unni lu Cristu 'ncrci s'arripsa. 

E li lamanti di la iurnata santa,
quannu la vara in prucissioni v,
Caluzzu Tappu cu l'autri canta,
lu figliu cerca, per iddu un ci st. 

E attravirsannu li strati e la chiazza,
vidi Turiddu all'angulu fermu,
ca travistutu cu spada e cull'elmu,
tutti saluta allargannu li vrazza. 

Si la matina vi mangiari cuntenti,
vai in campagna unni c' Vicilenti,
t'inchi 'nu picchiu di saru e ricotta,
mangiala calla, ma attentu ca scotta. 

Si poi la festa di Santu Giuseppi,
c' a bancarella ca vinni trummetti,
ci sunnu tanti gilati e stiglila,
e t'arricri cu sanszza e cannla. 

E pi finri, si ti v arripusari,
jittati 'n'terra, nun ci pinsari,
tantu la terra fatta di jssu,
e a tutti l'ura ti mantni friscu. 

Amu ss terra bedda, quasi mi moru!
anchi si sugnu ni st gran Milanu,
vurra pigliari lu primu aeruplanu,
pi riturnari a tìa, o Muntidoru!