I MESTIERI   .... di una volta

 

    
            lu spagliari                                                       l'aratura                                                                      lu  mŤtiri

          
                       lu mulu cu li cufžna                                                          la trebbia                                                   lu scarparu

     
                 lu canistraru                                                     lu mulu carrža la paglia                                       la battitura di li spichi

     
           la pisatura 'ntra l'aria                                          li rutuna di paglia