MONTEDORO ALTAMENTE MILITARIZZATA

                                     L'organigramma che presentiamo ť nato da una discussione tra NicolÚ, Pippo e Federico, analizzando i vari soprannomi
                                     attribuiti nel tempo ai cittadini montedoresi.  Evidentemente ť uno scherzo di parole, e mai il civile popolo di Montedoro 
                                     intenderŗ militarizzarsi, neanche con le cosiddette "ronde" di recente costituzione governativa.                

         I COMANDANTI
          

CAPURALI
SERGENTI
MARASCIALLU
CAPITANU
MAGGIURI
COLONNELLU
LU GENERALI


ALLIEVI UFFICIALI

 
CAPITANIADDU

 
        BANDA MILITARE  (fare clic)
      
       
TAMMURINARU
           BUMMARDUNI
           TRUMMA
           MARRANZANU

            I REPARTI
           

MARINARU
BIRSAGLIARI
CARRABBUNI

             LE ARMI
    

PISTOLA
BUMMARDUNI
SCIABULA
MASCHITTUNI

  MISSILE       

    I COLLABORATORI
     

PARTIGIANU
LA SBIRRA
GARIBALDI
TAMMURINARU

         

    LE ARMI IMPROPRIE
         

BANNACCETTA
FANCI
PICUNI
SCATICCHIU
ZAPPUDDA
PIZZUCU
FURFICIUNI
BUSSICA


           POSTI     D'AVVISTAMENTO
         

            
PUPIDDU

           
CUAZZUDOVE'
               
CARBANIUREPARTO METEOROLOGIA
 

       
FRANCISCHELLA
           PICURINU 
(Cžalu picurinu, o chiovi ora o chiovi a lu matinu)
   

   SCUOLA REGGIMENTALE
         
           
MAISTRU
                MAISTRA SCUMA
                MAISTRA PACI


     REPARTO TRASPORTI
       

FURGUNI
PUDDITRU
SCICCARIADDU
VESPA
RUNZINU
BIROCCIU
ORIONI

     GENIO MILITARE
      

           
PASSAJUMI
                CITALENA
                JISSARU

         
RIGOVERNO CASERMA
           
          
LA LAVATURARA
               FAMIGLIU
          GUASTATORI
         

   ARDICASI

       REPARTO SANITA'
     


         
SPITALIARI
             LA CIUNCA

      
 

  
REPARTO ESECUZIONI
        

          
  LU CURDARU
                RUMANIADDU
                  CRUCIUNI

    REPARTO COSTRUZIONI
       

FIARRU
FIRRARA
ISSARU
SCARPAREDDA
SCARPETTA

          REPARTO ALLARMI
                

   TRUMMA
   TRUANU
   MARRANZANU
   CANTALANOTTI
   TAMMURINARU
   SINTINEDDA
   CRUVACCHIU
   VICILENTI
   FUMERA
      REPARTO ASSALTATORI
          

SCANNACAVATI
    TISTUNI

        TORTURE E SEVIZIE
           

             T
RAFITTERA
                BARBARIADDRU
                        IETI

           'NCARTAMMERDA
                   PORCANCULU
  

       CONTROLLO DANNI
              

             
LU DISPRATU
              CHIANCI L'ANNATA
                       MICACU
                     LU CACATU
            
 

      ADDETTI AL VITTO
        

LU PICURARU
GADDINEDDA
CRAPUZZA
LA CARNI
MULINARA
LU PURCARU
MACCU
PASSILUNI
PATATA
PIPIU
PIRU
PIRUNI
PISCITIADDU
STIGLIUALU
SALAMUNA
CICIRARA
JUCCHITEDDA
CALLARUNI
MACCARRUNI
MACCU
PIRIDDU
CIANCIMINESTRA
BACCALA'
RICOTTA
ANCIADDU
MIANNULA
CUSCITEDDA
FRII OVA
FUSILLO
LU SALINARU
ROBBACURNICCHIA
VINU
CUCCHIARARU
VUCCERA
PURDIDDRUZZU


       
           MAGAZZINO
           

          
CAPPUATTU
               BIRRITTU
               GIUMMU
               LU MIRCANTI
               SACCHINA
               PANTALONE
               PIRRICIUCIU


        RECLUTAMENTO
           
          
COLLOCATURI
          CONTRABBANDO
          

           
CHIARILLIADDU
       
ARROBBACURNICCHIA       
    DISTRAZIONE DELLA 
             TRUPPA

          

LA BINNARDA
SPACCHIMI
FANTASIA
FUMU
LA VAMPA
LA VANNIATURA
LU MAGU
PAGLIAVAGNATA
SPAGNACARDIDDU
TESTADIPEDDI
SBIRTICCHIUSA 
TROIA  MULINU
BALLACAZZIZZA
LA IOCA IOCA
CHIANCILACUCCHIA
CANTALANOTTI
TURIDDU FILIDDA
   
 

 

  

CAPPELLANI MILITARI
     


      CURATULU
        LA PARRINA
        LA SACRISTANA
        LU MONACU
        PARRINU
        LA CAPPILLANA
        LA PAPA 
TRATTATIVE COL NEMICO,
    ARMISTIZIO E PRATICHE
       

            NUTAREDDA
            PULLAREDDA
            PILANU
            ABBUCATU


    
     
I SOLITI NOBILI 
       

           
BARUNI
            BARUNIADDU