DON  DUVICU  TULUMELLO

                                         Poesia di Nicolò Falci sulla giumenta "Pataffia"                  
                                               Fare "clic" col mouse per ingrandire le immagini

(Dò Duvicu –così chiamavano i paesani Don Ludovico Tulumello- su "Pataffia", all’interno del cortile di proprietà della famiglia Duminuco/Monacu)

LA JUMENTA DI DO’ DUVICU

Avìa na gran jumenta Dò Duvicu
Pataffia la chiamava dd’omu anticu,
pi la passiata bona e jiri fori,
cu la taliava cci niscìa lu cori.

P’aviri un riparu a la mmirnata,
di ‘n cuaddu si jittava na ‘ncirata,
c’ad iddu e la jumenta cummigliava
ed a na statua equestri assumigliava.

Lu Dò Duvicu jiva a controllari
si li viddani eran’a zappari
ni la campagna ditta di Marcellu,
ca cci crisciva lu lavuri bellu.

Successi ca na vota appi chiffari
e un soprastanti cc’attuccà mannari:
cci detti la jumenta cu la sella
e pi nun si vagnari la mantella.

Passava silinziusu ddu cristianu
ca ‘n cuaddu s’avìa misu lu pastranu,
cci parsi lu patruni a li viddani
e dissiru: "vasammucci li mani".

Lu suprastanti già l’avìa caputu
ca no pi iddu era lu salutu
e sutta li so baffi comu raffia
sbuttà: "rispìattu dastivu a Pataffia".

Allura stamm’attenti a l’apparenza,
arraggiunammu ma cu ‘ntelligenza.
Succedi ‘nfatti chissu, a lu burduni:
la vìastia po’ scanciari pi patruni.