FEDERICO MESSANA       poesie, racconti ed altro......     
HOME Poesie/ital  Poesie/sicil   Poesie/latino  Racconti lunghi  Racconti brevi Pinocchio   La biddina Link amici  Storie di Giufà Fratelli Messana  Sicilia 
  1^pagLucciola     Federico II di Svevia   Ospiti     Fotografie   Proverbi   Montedoro   Milano   Vocabolario   Album Sara  I Lamentatori   Circolo Meyzieu

 

LA MUSCA CAVADDINA

Sinni stava a cavasedda
Di na mula baggianedda
Ca l’aratru si tirava
E un viddanu siminava.

Si parìa na cumannanti
E taliava drittu avanti,
Musca era, cavaddina,
Di superbia tutta china.

Insistenti e fastidiusa
Pi dda viastia era rudusa,
Sempri ‘n’cuaddu si l’ajhava
Cu la cuda la cacciava.

Quannu pua a la scurata
Trasì intra la sfacciata
"Oh, carusi, chi jurnaaataaa!"
Cci cuntà a la nidiata.

"Tutt’un juarnu travagliavu
E pi paga miritavu
Sangu dunci di la mula
Ca guidavu tutta sula!"

Mancu idda cci cridìa
A dda gran farfantarìa,
Musca ludia e parassita,
Sulu avìa fattu na gita!

Mi ricorda certa genti
Ca parissi ‘ntraprendenti,
m’arrinesci a campari
arrubbannu a li massari.

Si li sìanti tu parlari
tutti cosi sannu fari
quannu ammeci sulu fannu
fumu, fìatu e tantu dannu.

Assumiglia a dda musca
Cu lu pani nun si vusca
E lu sangu a l’antri suca
Comu fussi sancisuca.

Nicolò Falci