LE POESIE DI NICOLO' FALCI

 

MUNTIDORU  E  MILANU

 

"Ti li pigliasti sti ma bìaddri figli,
pietà nun avisti pi li famigli,
la chiazza lassasti tutta vacanti,
la stessa cosa la Via di li Santi.

Intra li nachi li ‘ntisi chianciri,
e ni li bagli cuntent’arridiri.
Fùaru malati e li curavu,
si diplomaru e li salutavu."

Chistu diciva tanticchi’amariatu
-ed era russu tant’er’altiratu,
la facci quasica un pumadoru –
lu nuàstru paisi di Muntidoru.

E ci l’avìa cu lu gran Milanu,
ca dicinu avi lu cori ‘n manu:
Davidi unu e l’antru Golia,
già pronti a la sciarra parsiru a mia.

La carma nun persi ddra ranni città,
lu fici spugari ed accumincià:
"Vidica iju nun ti l’arrubbavu,
vinniru ccà e ti l’ospitavu.

Certu, fu dura quann’iddr’arrivaru,
e tanta neglia e friddu cc’ajharu,
senza lu patri, la matri, li frati,
senza l’amici, luntanu lassati.

Ma dimmi è omu cu nun travaglia
e chiazza chiazza lu tìampu cci squaglia?
Li primi jorna, sicuru, suffrìaru,
ma ora, lu vidi: arriniscìaru.

Chisti to figli ti fannu anuri
e pi mia sunnu comu li jhuri:
dannu culuri a la ma chianura
ca senza ad iddri fussi cchiù scura."

Sta discussioni ognunu faciva
ni lu dialettu ca c’appartiniva.
ma pi capirisi, siddru si voli,
nun sempri sìarbinu tanti paroli.

Cci diss’infatti lu nicu a lu ranni:
"A mia m’abbasta ca tu mi li manni
armenu na para di voti all’annu,
pirchì, di certu, ed iddri lu sannu,

pi sempr’arristaru ni lu ma cori,
ed è di quannu di ccà ìaru fori
ca sugnu comu na matri c’aspetta
li so carusi cu la port’aperta."

Ambrogiu e Caliddru fuaru cuntenti:
nuddru vincì e nuddru persi nenti.
Cummeni cchiossà l’accordu ajhari
ammeci di sciarri jir’a circari.