attendere .... musica in esecuzione
 

La scala di milli scaluna


Chista è la scala di milli scaluna
cu scinni vivu muartu si nn’acchiana.
Travaglia massariaddu a ffa bbiaggia
pi la giusta ti dugnu mezza lira.

Acchianu novi e baiu a pigliu deci,
malanni a ccu travaglia a la pirnici.
Sulfaru ncarcinaratu a marmurignu
lu scippa Puddisanu ca è cchiù grugnu.

E li carusi di mastru Natali
unu all’acqua e l’antru a pizzutari.

Signuri, aiutati a li darriari
ca li davanti su iuti a livari.

Chistu ca vaiu a pigliu e la vinuta
mi l’aiu fattu la santa jurnata.