attendere .... musica in esecuzione

 
Ni li chiusi di Bissana

Comu lu luci, ‘mmiazzu li chiusi, lu suli avvampava,
e tannu lu travaglio era ‘na cruci ....
Calata ‘nterra, tu t’affannavi a cogliri li spichi,
‘ntramenti ca iu scinniva di la serra.

Juntu a la lenza, fu tò maritu ca, lintannu, dissi:
- Vivemmu a la saluti di voscenza! -

Iu taliannu ddi tò mani, manciati di lu suli:
- La grazia c’è pi tutti, - dissi, - aguannu.
Larghi li manu! -

- La bedda matri sempri cci lu renni -
mi dicisti tu allura chianu, chianu,  ni lu passari;

e iu mischinu, mancu arrispunniva,
ca dintra tuttu mi sintia avvampari.