attendere .... musica in esecuzione

         Lìaggila 'sta littra

Liaggila sta littra ca ti mannu,
strincila ‘mpiattu si vvo beni a mia,
ti la vulia scriviri di sangu,
e sangu di li vini un nni niscia.

Ti la fici cull’uacchi lacrimannu,
e lacrimannu la mannavu a tia:
lu vo sapiri pirchì ti la mannu?

Ca stari un puazzo cchiù senza di tia.