LE POESIE DI NICOLO' FALCI

 

                   LA BIDDINA 
         (avvistata da un valente cacciatore)

Mamma mia chi scantu stamatina
ca mentri caminava timpi timpi
mi ntuppÓ d'incuntrari 'na biddina
ancora 'ntesta c'haiu trona e lampi.

Era vicinu alu catalanu
c'assicutava un liabbru di tri chila.
Cu mmia c'era Peppi Basaranu
c'acchiappa la s˛ via e si la fila.

Ni canusciti a nnantri cacciatura
nenti ci p˛ a farini scantari.
Lu tiampu di livari la sicura
pigliu la mira e mi mintu a sparari.

Gialla, virdi, culuri di giurana
cu na curazza tipu carrarmatu,
lu dicu i, Faradicu Messana,
nenti cci fici a ddu mostru 'ncantatu.

S'un fussi omu di pruvata fama
nun cci cridissivu a sta storia mia.
Picca hannu vistu a sta viastia stramma
ca fa muriri Ó cu la talia.