LE POESIE DI NICOLO' FALCI


                  

           LU CANTASTORII

Parava ni lu miazzu di la chiazza
un trippìadi cu ranni tabilluna
e cu la so’ chitarra ni li grazza
si mintiv’a cantari na canzuna.

E siddru stavavu tanticchi’attenti
sciarri capivavu ca vi cantava:
ca sempr’accuminciavanu pi nenti
e finiva ca doppu si sparava.

Televisioni assà tannu nun c’era
pi su mutivu ni ddri tabilluna
figuri ci mintìa di storia vera
ca pua vi spiegava una ad una.

E mi li vidu a Busacca e Trincali
ca s’ajutavanu cu na bacchetta
pi fari abbidiri comu lu mali
taglia lu beni cu la so’ accetta.

Storii di mafia e storii di corna
di matri strazziati, figli disprati,
pi lu maritu, lu patri, c’un torna,
muart’ammazzatu balati balati.

Ma anchi storii cu belli finali,
di genti persa ca intr’arritorna;
o di na zita c’un velu nuziali
intra na chiesa di jhuri adorna:

lu so amatu un juarnu cci dissi,
"travagli’un n’haju, lu vaj’a circari,
ma siddru Cristu a mia m’assistissi,
lestu i tuarnu e t’a maritari".

Lu cantastorii cuntava cantannu
la gent’attenta ad iddru ascuntava
e la simenza si iva manciannu
mentri la fini curius’aspittava.

E ancora sìant’a Trincal’o Busacca:
"TALÌATI LU QUATRU NUMMARU OTTU,
DDRI GRAN RIVORBARI SUTTA LA GIACCA,
C’A N’ANTRA TECCHIA SINTITI LU BOTTU".

E doppu lu dlin dlan di la chitarra
a n’antru quatru ti facìa taliari,
unni vidivatu na ranni sciarra
cu du ca si mintivan’a sparari.

Doppu, ddra storia, si tu vulivatu,
ti la putivatu intra purtari
basta c’un discu tu t’accattavatu
ca picca sordi viniv’a custari.

Ma unni finìaru ssi menestrelli?
La nostra terra, migranti, lassaru
e a Milanu sti nuastri fratelli
pan’e furtuna anch’iddri circaru.

E li sìntìaru, filici e cuntenti,
tanti paisani appen’arrivati
ca nent’avivanu ni li bilici:
sulu la spranza di cosi disiàti,

ma c’abbastavanu ddri ritornelli
p’arricurdarisi c’a lu paisi
chiancìannu lassaru, sì, cosi belli,
ma manc’un sordu pi fari li spisi.

E chissu ficiru li cantastorii:
purtar’a Milanu l’aria lassata
pi fari ‘ncuddrari ni li mimorii
tutti li cosi di ddra terr’amata.