LE POESIE DI NICOLO' FALCI

 

  Lu ‘ncuantru

L’urtimu juarnu di la Simana Santa
Eccu c’arriva la risurrezioni
E di la chiesa genti nesci tanta
P’a
la chiazza pigliari posizioni.

Cristu triunfannu è risuscitatu
Ma la Madonna Matri nun lu sapi
E lu curuzzu so è adduluratu
E a la vita ancora nun lu rapi.

Si parti allura versu lu pinninu
Niscìannu di na tenna ddra cunsata
San Giuvannuzzu di spiranza chinu
Pi dari a la Madonna l’ambasciata.

Arriva all’antra punta di lu chianu
Ddru carusiaddru sistimatu a santu
E dici a Maria ca ‘un è luntanu
Lu Figliu so ca iddra chianci tantu.

Ma la Madonna – nenti - nun l’ascunta,
La nova ca ci porta è troppu bella,
farfantaria ci pari ca ci cunta
E lu duluri ad iddra nun cancella.

Arresta nichìatu San Giuvanni,
C’ad iddru la Madonna nun ci cridì
E arritorna cu accuttufu ranni
Versu la tenna d’unni prima partì.

Cristu ci dici "tenta n’antra vota"
E lu carusu ancora s’incamina
Cu mani giunti, na facci divota,
La crista n’testa ca si c’arrimina.

Arriva, ma Maria com’a Tummasu
Nun cridi ca putissi essiri veru.
Lu cori so nun si fa pirsuàsu
Na lacrima s’asciuca cu lu velu.

San Giuvannuzzu ormai è propriu stancu
Firmarisi vulissi a la funtana,
Livarisi lu vistitiaddru biancu
Arripusari na jurnata sana.

Pensa però a quantu è ‘mportanti
L’opira ca ci diattiru di fari.
Iddru sciglìaru tra tutti li santi:
Si susi e ripiglia a caminari.

Ancora nun è juntu unni c’è Cristu
Ca subitu nnarrìari è rimannatu
E cosa cchiù veloci nun s’ha vistu!
A lampu a la Madonna è arrivatu.

La terza vota vista l’insistenza,
Ci cridi la Madonna a ddr’ambasciata:
In prucissioni, lestu! Via!Partenza,
Ad incuntrari la Crìatura amata.

L’Ancilu avvisa allura lu Signuri
In attesa di li materni vrazza.
Na prucissioni cu canzuni e jhuri
Parti e va a lu centru di la chiazza.

E s’ora a causa di ddra gran funtana
Fannu fatica cu li porta ‘ncuaddru
Custretti a far’un giru ddi gincana,
Tra Matri e Figliu c’è l’attesu ‘ncuantru.