LE POESIE DI NICOLO' FALCI

 

             L’ORIUNI (gran camiu)

A li tiampi avìa ma pà n’Oriuni
Ca di li camii era lu campiuni,
na facci tunna era la cabbina
e jiva forti comu litturina.

Cci putìatu carricari ogni cosa
E iddru la purtava senza posa:
li muntati nun ci piaciva fari
ma nni li chiani ‘un si putìa parari.

Na guardiana avìa di gran valuri
C’a li latri inchiva di tirruri,
quann’era jiri ‘ntra certi pizzola
cci pinsava iddra, la cani Lola.

A li voti l’Oriuni carricava
La niculizia ca si ruzzicava;
trasiva allura iddru a lu paisi
cu cintinara di carusi ‘mpisi,

c’arrubbavan’un piazzu di radici
pi spessu finiri nni Tortorici.
Ma lu risultatu era paganti
Pi ddri ddisgrazziati e dilinguenti!

Era imponenti ddr’Oriuni russu,
c’a ddri tiampi era un camiu di lussu,
e pi putirilu addumisticari
s’adduvija sapirilu guidari.

Cu quarcun’addivintav’un cardiddru:
ah! comu cantava cu ‘mpari Liddru:
cu ddru pilota nun sintìa affannu
e lestu lestu si nni jia cantannu.

"Seicìantuvintisei", "Bianchi" e "Tri RO"
s’eran’arrassari di li pìadi sò
si la trumma sunari sintìanu
‘nchinaris’ad’iddru sulu putìanu.