LE POESIE DI NICOLO' FALCI

 

LU VENNIRESSANTU

Anchi lu tìampu si fa sempri tristu
Nni chiddru juarnu di ranni passioni
Ca portan’a la Cruci Gesù Cristu
Facìannucci sulenni prucessioni.

Lu cìalu addiventa cinirazzu,
un vìantu forti si mint’a jhujhari
l’armari si nni vannu ni l’agghiazzu,
la trumma surda si mint’a sunari.

Di li cunfratelli accumpagnata
A lu Carbaniu va la Sacra Vara
E pari fatt’apposta ddr’acchianata
Pi renniri la juta cchiossà amara.

Lu Venniressantu nun è na festa
Ma a lu paisi tali è cunsiddrata
Di li picciotti ca la nova vesta
S’incignanu cuntenti ddra jurnata.

La Via Crucis addiventa allura
L’occasioni pi fari ‘na sfilata.
Vannu e viannu pi fari figura
E a li ziti dari ‘na taliata.

Fa nenti si li scarpi sunnu nuavi
E comu li vistita vannu stritti:
Lu Venniri tu sempri ti li pruavi
E prima di la Pasqua l’arrizziatti.

Tutt’a la Cruci acchiananu li genti
P’a lu Signuri li pìadi vasari
Picchì adaccussì li cosi tinti
Quarcunu pensa putiri lavari.

Allura chi fa ddru meru Cristuzzu?
Quannu nun c’è nuddru ca lu talija
C’un muarsu di tuvaglia o cannavazzu
Di li pìadi ddra vava pulizija.

La sira pua di la tristi jurnata
La genti dicìannu lu rusariu,
E cu la facci tristi e addulurata,
Arritorna ‘ncapu a Munt’Ottaviu

P’arripigliari li spogli di Cristu,
A la luci di torci e fanari,
- bellu spittaculu pi ccu l’ha vistu!-
Ca rann’e picciuli f’accuttufari.

Lu Sabatu pua l’unnumani veni
Jurnata ca ancora nun s’ha dicisu
Si chianciri pi li passati peni
O ridiri pi ddru livatu pisu.

E’ un juarnu anch’iddru ca cci voli
Ti leva di lu pisci lu sapuri
E ti pripar’allura a li stiglioli
C’un jhavuru c’arriv’a lu Naduri!