LE POESIE DI NICOLO' FALCI

 

FRA’ DECU

Sopiddra quanti voti atu jutu
Di Muntidoru fin’a Racarmutu
E ajicati versu la Finàita
- Unni li rocchi parinu cubbàita -

L’uacchi v’hannu jutu, e li pinsera,
Sulu a li biddrizzi di Sutera
- C’assiami a lu munti Cammarata -
Merita sì, di essiri taliata,

Specialmenti siddru è Primavera,
Tutti jhuruti sunnu li trazzera
E di virdi è paratu lu Vaddruni
Ch’è comu stari ‘n cap’un finistruni.

Socchi ddra terra sapi ammucciari:
A nuddru veni forsi di pinsari
Comu lu surfaru ca pari oru
E tantu pani detti a Muntidoru.

Doppu ca s’ha passatu Gibillini
D’antri tisori su ddri terri chini:
Di tantu sali buanu pi cuncimi
C’a li turreni serbi pi mancimi

O chiddru nicissariu pi cucina
Usatu a li vattìi di li parrina:
Ca forsi ni la detti s’abbunnanza
A tutti nantri tanta ‘ntelligenza!

Ma lu misteru cchiù ranni di tutti
S’ammuccia intra certi strani grutti
Ca stannu nni la zona di Frà Decu,
Unni si gridi t’arrispunni l’ecu.

Sirbìaru pi riparu ssi pirtusa
A gent’antica ca cci stava nchiusa
O forsi cci facìanu arripusari
L’ossa di cu finiva di campari.

Si dici anchi ca cci su ammucciati
Sorti d’armari di cert’affatati
Ma nuddru sapi chi simmiànzi hannu
Ca ‘mpissunati sempri sinni stannu.

Di sicuru però vi pozzu diri
Ca quann’ a Racarmutu avìa a jiri
Vicinu a Frà Decu mi firmava
E a purmuna chini iu gridava.

Frà Dec’arrispunniva educatu
A socchi iju c’avì’addumannatu
Ma mancu na parola cci canciava,
Anzi mi pariva ca mi scimiàva!

Ancora quannu passu di Frà Decu
Mi fìarm’e cìarcu d’ascuntari l’ecu
E all’istanti mi ritorna ‘n menti
Quantu ddru juacu ni facìa cuntenti.

Ddra muntagneddra tutta spirtusata
Aspetta pacinziusa la firmata
Di cu cci voli quarchi cosa spiari
e pua cuntentu intra arriggirari.