LE POESIE DI NICOLO' FALCI

 

                      L’ADDIMURU

Mi ricuardu quann’era picciliddru
e firriava ntunnu com’un cardiddru
c’a un certu puntu ma mà s’annujava
e n’cerca d’addimuru mi mannava.

"Vidi siddru n’havi la zà Cuncetta
fattinni dari quantu ti n’aspetta,
fa socchi ti dici, mi raccumannu!
sannò ti teni ddrà fin’a n’antr’annu!"

E i tranquillu cci iva cuntentu
Sicuru ca mi dava oru e argentu.
Neca sapiva i c’addimurari
Viniv’a diri sulu aspittari!

"Assettati ccà - mi diciva allura-
ca spìu siddru n’havi la Gentura".
E mi passavanu botti d’urati
immaginannumi cosi disìati.

Ddrì ritratti appizzati a lu muru
Pacìanzia assà n’havianu di sicuru
Ca mancu tecchia s’arriminavanu:
forsi l’addimuru aspittavanu
.

Ddri facci chini belli e ripittati
Cu mia parìa ca eran’assittati.
I pua cu iddri mi mintìa a parlari
E tanti storii mi facìa cuntari.

Eranu cunti di guerra e di spirdi
Di quannu l’anni so eranu virdi
Ed intra nun mulìanu arristari
Si cu l’amici avìanu a jucari.

Quannu pua a Cuncetta ci pariva
"addimuru nun haju" - mi diciva.
Ma quarchi cosa dunci mi la dava
E drittu nni ma matri mi mannava.

Mentri sì carusu po aspittari,
ca quarchi carameli po arrivari.
Ma quannu crisci pua la cosa cancia,
la cosa dunci l’antru si li mancia.