FEDERICO MESSANA       poesie, racconti ed altro......     
HOME Poesie/ital  Poesie/sicil   Poesie/latino  Racconti lunghi  Racconti brevi Pinocchio   La biddina Link amici  Storie di Giufà Fratelli Messana  Sicilia 
  1^pagLucciola     Federico II di Svevia   Ospiti     Fotografie   Proverbi   Montedoro   Milano   Vocabolario   Album Sara  I Lamentatori   Circolo Meyzieu

 

PASSA L’ANCILU E ARRIASTI ACCUSSI’

Mi capitava a mia picciliddu,
Quannu jucava cu Tanu o Turiddu,
ca unu d’iddi na smorfia faciva
e pi rudidda la lingua nisciva.

I cci diciva: "a far’attinzioni,
Ti po’ ngagliari na malidizioni,
e ti lu spìagu qual è lu picchì:
si passa l’ancilu arrìast’accussì".

N’avìanu dittu ca ogni carusu
Aviva n’ancilu, ca silinziusu,
nnarrìari stava e ni prutiggiva
Paralizzannu a cu ni sputtiva.

Ci facìa fari figuri mischini
A li cchiù sperti, a li malantrini:
Li furminava ni la posizioni
Mentri facivanu la malazioni.

Ancora pìansu a dda cantilena
‘nnavanti l’uacchi mi viju la scena:
e passa l’ancilu e arrìasti accussìììì …
e passa l’ancilu e arrìasti accussìììì …

Ah!, siddu dd’ancilu passassi ancora,
Quanta gintazza ‘n galera ci fora;
Ca mentr’arrobba vinissi piscata
E all’istanti a lu friscu purtata.

E passa l’ancilu e arrìasti accussìììì …
E passa l’ancilu e arrìasti accussìììì …

Siammu ora ranni e lu juacu finì
L’ancilu ‘n cìalu oramà sinni jì.
Ma sempri avìammu a cu ni pruteggi:
Ni li giurnala ogni juarnu si leggi.

L’anciuli sempri allatu ti stannu,
Sulu ca forsi ora l’ali nun l’hannu:
su li parìanti, l’amici ca ha ‘n tunnu
e ca t’ajutanu a stari a lu munnu.

Forsi nun hannu putiri divinu
Ma sempri stannu a n’antri vicinu,
E cu n’ucchiata o boni palori
Fannu passari lu mali di cori.

Nicolò Falci