LE POESIE DI NICOLO' FALCI

 

LA FESTA DI (LA MADONNA DI ) LU RUSARIU

D’ottobri la secunna duminica
‘na gran festa si fa a Muntidoru
e la chiesa addiventa magnifica
cu tanti luci russi, virdi ed oru.

Si fa ‘na festa a la Beddra Matri
Doppu chiddr’antra a San Gisippuzzu
Facìannu cuntenti Matri e Patri
Di nostru caru Gesù Signiruzzu.

Avìa prummisu ca doppu trentanni
Era a viniri a vidirimilla,
Ma sempri su pronti cìantu malanni,
Chi pozzu dirivi: cuntatimilla!

E mi ricuardu quann’era carusu
Chi festa ranni ca s’organizzava:
viniva sempri un cantanti famusu
e pi ffiniri la notti brillava

cu firricchiocchiari, fisci, funtani,
di un castìaddru artisticu e bellu:
na meraviglia pi picciuli e ranni
ca cu li botti facìanu burdellu!

La chiazza era un puartu di mari
Genti ca jva nnavanti e nnarrìari
Cu mmucca simenza di spizzulìari
Cuntannusi tanti cosi di fari.

C’eranu giostri cu strani armari,
quarcunu a un liuni assimigliava
e lu puparu li facìa firrìari:
unu, du gira e mi scuncirtava!

Tanta cubbaita ni li barracchi,
quanti giocattoli addisiddrati!
Nn’avissi ‘nchiutu quattordici sacchi
Pi mmia, l’amici e pi li ma frati!

Ma tra li cosi ca iju ricuardu
Nn’arresta una in particulari
Iju ca era tanticchia cudardu
Nun facìa antru ca addumannari:

E ssi quarchi fisci sinni partiva
Facìannu cadiri n’testa lu cìalu?
Sé, ddru castìaddru assà mi piaciva,
Ma ni lu cori mi lassava jàlu.

(e tuntu scantatu m’addrummisciva.)