AMERICA AMARA

 

Sudava dda mischina accuttufata
vidìannu la carrozza ca vinìa;
la mamma so' chianciva dispirata
sicura ca 'na figlia ormai pirdìa.

La testa cci girava 'ntunnu 'ntunnu
pinsannu ca lassava li parìanti,
li gammi cchiù pisanti di lu chiummu
lu cori so' trimava, vrazzi e dìanti.

Eppuri dda partenza era disìata
cchiossà di tuttu l'oru di lu munnu:
sintìannu c'arrivava la chiamata
santava pi la casa 'ntunnu 'ntunnu!

Lassari la miseria d'u paìsi
pi jìri ni l'America luntana
parìa vulari 'ncìalu senza pisi
di tutti li disgrazi un toccasana.

Pippina si chiamava dda mischina
e amava lu so' zitu paisanu:
si maritaru 'nfretta 'na matìna
circannu lu travagliu assà luntanu.

Partìaru ca finuta era la missa
passaru cu lu chiantu 'u ponti ranni,
sapìannu ca turnari era scummissa
luntanu d'u paìsi e di li mammi.

Scrivìva tanti littri a la so' mamma
li fotu cci mannava ogni du' misi;
cuntava ca svinturi avìanu a parma
ca mìagliu era ristari a lu paìsi.

E amara fu dda terra suspirata
cchiù amara di la fami e la miseria;
la vita so' fu tristi e scunsulata
carusa ì a murìri in Pensylvenia.

Passati sunnu ormai trusciati d'anni
di quannu 'a za' Pippina ì luntana:
sulu un ricordu c'è doppu cent'anni
pi tanta umanità di storia arcana.