poesie siciliano
Home Su racconti brevi poesie siciliano racconti lunghi la biddina poesie italiano poesie latino lucciola giallo proverbi romanzo storico ospiti fotografie montedoro link amici milano dizionario forum

 

                                                               Poesie in lingua siciliana  
                                                                                                           

Lu sangu sicilianu  Terra mia   La pirrera          Ncucchiati     Lu cunvegnu di li passeri
 Lu fotografu  Lu babbaluci La funtana   La naca  Lu salutu di lu pipituni     
Lu binoculu   Lu timpurali   Lu munnu  Lu sceccu    Fazzu l'anni  
Lu carrųazzu   La jumenta  La granita siciliana     La guastedda     La Madonna di li grazii 
La farfalla  A caccia di cuniglia  A cėansi    America amara  Li mųarti 
La prima vota  Santa Lucia   Lu comiziu   La tavulėdda Li cannola    
Cocilova Lu scutulaturi  La Gioconda  Cu fu Lu tabutu
Totucciu Lu vulcanu Munnu di cani   Paolo e Giovanni Lu mulinu  
 L'abbucatu A caccia d'ancėddi  Li lapi di Tufanu L’acchianata La scinnuta 
 Nicu & Cola Caru cujėnu   Lu to' silenziu  A Gianpietru Lu vanniaturi
  E' NATALE  Lu rigalu di li mųarti  Li quattru niputi   Lu mischinu  La livella
  LU PAISI