LU MUNNU

 

Comu cuculìa lu munnu,
e comu curri 'ntunnu!

Pari 'na rota ca màcina furmìantu
o 'na mola ca vola comu lu vìantu,
ca scintilli ni fa milli miliuna
e cchiù firrìa cchiù scintilli duna.

Accussì curri tra li stiddi 'ncìalu,
scansannu ddi miliuna di puntini:
ca su' dulura quannu unu lu tocca
cci arrizzanu li carni, anchi s'é rocca.

Ma ogni tantu rallenta lu firriari,
cerca riposu a tantu pidaliari,
ddu pisu lu supporta a malappena
s'asciuca li sudura e tuttu trema.

E sunnu guai pi la genti 'ntèrra
ca ni lu munnu fannu lotti e guerra:
lu mari s'infuria e scinni e acchiana,
appinninu lu munti pari ca frana.

Grazia a lu patri eternu ora addumanna
lu pìattu si batti e cchiù s'affanna,
sicura ca la fini è ormai arrivata
nuddu la po' firmari: ormai è spranzata!

Lu munnu talìa li so' abitanti,
capisci li so' peni e li so' scanti,
e ritorna a firriari comu 'na bumma
parlannu cu 'na vuci sicca e tunna:

"Sapiri duviti, amici cari,
ca sugnu assà stancu di firriari;
la curpa, lu sapiti, è tutta vostra
prima o doppu mi fìarmu, e basta giostra!

Mi tiddicati sempri, chi mala sorti,
e lu respiru mi manca, jùarnu e notti;
tutti ssì cosi c'abbruciati 'nterra
acchiànanu all'ariu e pi mia é guerra.

Si mi fìarmu pi sempri, è risaputu,
sutta terra finiti, senza tabbutu!
Finìtila di fari tutta ssà cacca,
di fari fumu e d'allurdari l'acqua!".

Finu a quannu lu munnu havi a firriari,
dunànnucci notti, jùarnu e mari?
E li munti, e l'aranci e ciuri a cartedda
p'adurnari la to' facciuzza bedda?