Lu scutulaturiQuann'era 'nu carusu di decianni
e ancora purtava i canzi curti,
arrivava un mumentu tutti l'anni
di scutulari l'arbuli d'i frutti.

Mi chiamava mapà ch'era lu scuru
pi jìri di la Cuba a lu turrenu,
e sempri lu siguiva a mussu duru:
lu sùannu assumigliava a lu vilenu.

Appena 'ncapu l'arbulu acchianatu
lu suli di Sutera m'arridiva,
pariva un callaruni arrussicatu
e l'ùacchi appena apruti mi chiuìva.

A cùarpi di vastuni o cu la canna
li mìannuli chiancivanu mischini,
cadìannu ni la terra a ogni banna
lu saccu pùa s'anchìva e li sacchini.

Appena scrucchiulati e puliziati
duvivanu a lu suli un po' siccari,
pi essiri a la fini pùa scacciati
pi la cubàita e li cunfetti fari.

Vistu ca valiva cchiù di l'aranci,
un saccu ni pigliava all'ammucciùni,
currìannu di forùra versu zì Fanci
ca l'accattava, comu Callaruni.

E cu ddi quattru sordi di rapina,
lu conu cci accattava e la simenta,
passannu 'na jurnata sopraffina
scurdànnumi la canna e li lamenta.