La Gioconda
           (4-10-1907)

Nun tutti lu sannu i milanisi
chi era la Gioconda veramenti,
e mancu tu ca sì muntidurisi:
nun basta ca ti sìanti 'ntelligenti.

A lu paìsi to', li mùarti cari,
purtavanu a ddì ddì 'ncapu la spadda,
ma ni stù gran Milanu eranu rari:
lu carru trainava 'na cavàdda.

Ma era assà luntanu 'u cimiteru
china era la via di ogni 'ntòppu;
allùra un beddu tram, ed è lu veru,
partìannu di Romana iva a Musoccu.

Pi farlu viaggiari in santa paci
avìa tutta 'na carrozza pi so' usu,
e tutti li parìanti accuttufati
seguivanu lu mùartu a lu pirtùsu.

Lu primu a inaugurari stu viaggiu
fu un certu Cereda Luvigiuni,
partìannu di via Osti c'un cavàddu
lu tram ì a pigliari a lu Bastiùni.

La genti si commossi a lu passaggiu
d'u tram ca lu purtava sutta lu stìarru:
cu tanta fantastia e cu curaggiu
Gioconda lu chiamà, tuccannu fìarru.