Cu fu, cu fu?
          
(Chiuvìddu!)

Du' botti ni la notti e m'arrisàntu:
nun sunnu cacciatura a 'st'ura pazza
ca sparanu a pirnici, e mancu un santu
ca doppu la fisciàta gira la chiazza.

"Cu fu?", dici 'u vicinu pi lu scantu,
affacciatu 'mmutanni a la tirrazza;
"Cu fu?!?", cci fa l'amicu cu lu chiantu,
cuprìannusi la testa cu li vrazza.

"Si sapi ca cu spara a chista ùra
nunn'è pi festeggiari lu so' santu
e spara la maschiata ni lu bagliu;

cu aspetta di la notti la friscura
si spara, è p'ammazzari senza vantu
sicuru di centrari lu birsagliu".

"Cumpà!", gridava Nufriu 'ntiluratu,
"Si dici ca spararu a lu zi' Tanu,
cchiossà di cìantu cùarpi haiu cuntatu,
si dici a 'u Palummaru o a 'u Catalanu".

"Durmiti e nun spricati 'u vùastru jatu,
ca chiddu ca murì era un viddànu,
e tutti sannu già cu l'ha ammazzatu:
Chiuvìddu! lu 'ngaglià lu capitanu".

Ma quanti ni cummina 'stu Chiuvìddu,
mafiusu, disgraziatu, e latru natu!
Anchi si di cent'anni è mùartu e friddu,

di tutti havi a scuntari ogni reatu.
Siddu la curpa unn'è di chistu o chiddu,
e dàtila a Chiuvìddu: è abituàtu!