Fazzu l'anni


Mà figlia m'arricorda cu allegrìa
ca propriu sta' jurnata fazzu l'anni:
chi pisu all'impruvvisu, mamma mia,
taliari a lu 'nnarrìari duna affanni!

Basta ca chiùi l'ùacchi e già t'addùni
ca l'anni sinni ìaru comu un lampu;
ti vidi carusìaddu intra un vaddùni
un lìabbru assicutari senza scampu.

Oppuri a cavasèdda d'un cavaddu
luntanu d'u paìsi ìri a cacciàri,
taliàri di pirnici un bìaddu sbardu
e pasta cu lu sucu già manciari.

Mi vidu cu li cansi curti curti
guidari lu carrùazzu pi la chiazza,
e cùrriri filici 'mmìazzu a tutti
livannu fina 'ncìalu testa e vrazza.

Pùa all'improvvìsu fùaru vinti,
currìvu a travagliari ccà a Milanu,
mi persi ni li nebbii tinti tinti
lassànnu la Sicilia fuvu padanu!

Ora ìu dicu a tìa Marta Maria
e puri a tìa Pitruzzu di Missana
ca già ti sìanti 'ranni e pi la via
già guidi motu e curri comu frana:

gudìtivi la vita allegra tanta
mintìannucci giudiziu tanticchièdda:
ca quannu pùa li anni sunnu "...anta" 
taliàri a lu 'nnarrìari è cacarèdda!