XXVI - Pinocchiu va cu li cumpagni di scola ni la spiaggia di lu mari, pi vìdiri lu terribbili Piscicani.

Chi bravu scularu è addivintatu,
Pinocchiu di la scola è prim'atturi;
di tutti li cumpagni è rispittatu
studìa cu tanta voglia e si fa onuri.

Ma un jùarnu c'arriva 'u Pisci-cani
curri a la spiaggia cu li libbra 'mmani
.

Lu jùarnu doppu Pinocchiu jì a la scola comunali.

Figurativi ddi birbanti di carusi, quannu vittiru tràsiri ni la so' scola un pupu! Fu 'na risata ca nun finiva cchiù. Cu cci faciva u' scherzu, cu 'nàutru; cu cci livava la birritta di 'mmani; cu cci trava la giubbicedda darrìari; cu pruvava a fàricci cu l'inchiostru du' granni baffi sutta lu nasu; e cu tintava d'attaccàricci un filu a li pìadi e a li mani pi farlu ballari.

Pi tanticchia Pinocchiu fici finta di benti e tirò avanti; ma finarmenti, sintìannusi scappari la pacìanzia, si girò versu chiddi ca cchiù lu 'nfastidivanu e lu cugliuniavanu, e cci dissi seriu seriu:

- Carù, facìti attenzioni: ju nun vinni ccà pi essiri lu vùastru buffuni. Ju rispìattu l'àutri e vùagliu essiri rispittatu.

- Bravu cucùmmaru! Parlasti comu un libbru stampatu! - gridaru ddi birbanti, scuppiannu a ridiri: e unu d'iddi, cchiù 'mpertinenti di l'àutri allungò la mani cull'intenzioni d'affirrari lu pupu pi la punta di lu nasu. Ma nun fici 'n'tìampu: pirchì Pinocchiu allungò la gamma sutta lu tavulu e cci detti 'na pidata ni li stinchi.

- Ohi! Chi pìadi duri! - gridò lu carusu grattannusi lu lividu ca cci avìa fattu lu pupu.

- E chi guviti! anchi cchiù duri di li pìadi! - dissi 'nàutru ca, pi li so' scherzi sguajati, s'avìa pigliatu 'na guvitata ni lu stomacu.

Lu fattu è ca doppu dda pidata e dda guvitata Pinocchiu appi subbitu la stima e la simpatia di tutti li carusi di la scola: e tutti cci facivanu milli carizzi e tutti cci vulivanu lu beni di l'arma.

E anchi lu maistru nn'era cuntentu, pirchì lu vidiva attentu, studiusu, 'ntelliggenti, sempri lu primu a tràsiri ni la scola, sempri l'urtimu a sùsirisi a l'addritta, finuta la scola.

Lu sulu difìattu c'avìa era chiddu di frequentari troppi cumpagni: e tra chisti, c'eranu tanti birbanti canusciutissimi pi la picca voglia c'avìanu di studiari e fàrisi onuri.

Lu maistru l'avvirtiva tutti li jorna, a anchi la bona Fata nun mancava di dìricci e ripetiri cchiù voti:

- Attentu, Pinocchiu! Finisci ca ddi tinti cumpagni di scola primu o doppu ti fannu perdiri l'amuri pi lu studiu e forsi ti fannu succediri quarchi grossa disgrazia.

- Nun c'è piriculu! - rispunniva lu pupu, righìannu li spaddi e tuccannusi cu lu jiditu indici 'mmìazzu a la frunti, comu pi diri: "Ccà intra c'è tantu giudiziu!".

Ora successi ca un jùarnu, mentri caminava versu la scola, 'ncuntrò un gruppu di li soliti cumpagni, ca jìannucci 'ncontru, cci dissiru:

- La sa' la granni nutizia?

- No.

Ccà ni lu mari vicinu arrivò un Pisci-cani, grùassu comu 'na muntagna.

- Veramenti? Ca fussi lu stessu Pisci-cani di quannu affucò lu ma' poviru patri?

- Nuàutri jammu a la spiaggia pi vìdirilu. Vìani puru tu?

- Ju, no: vùagliu jiri a la scola.

- Chi t'interessa di la scola? A la scola cci jammu dumani. Cu 'na lezioni di cchiù o una di menu s'arresta sempri sceccu lu stessu.

- E lu maistru chi havi a diri?

- Lu maistru si lassa diri. Chiddu è pagatu apposta pi lamintàrisi tuttu lu jùarnu.

- E la ma' matri?

- Li mammi nun sannu mai nenti, - rispunnìaru ddi disgrazziati.

- Sapiti chi fazzu? - dissi Pinocchiu. - Lu Pisci-canu lu vùagliu vidiri pi certi mutivi mìa ma lu vaju a vidiri doppu la scola.

- Poviru scemu! - dissi unu di lu gruppu - Chi cridi ca un pisci di ssà grussizza voli ristari ddà a fari lu to' commodu? Appena s'annoia piglia 'n'àutra direzioni, e allura cu si vitti si vitti.

- Quantu tìampu cci voli di ccà a la spiaggia? - dumannò lu pupu.

- Intra un'ura jammu e turnammu.

- Allura, via! E cu cchiù curri è cchiù bravu! - gridò Pinocchiu.

Datu accussì lu signali di partenza, ddu gruppu di birbanti, cu li so' libbra e li so' quaderni sutta lu vrazzu, si misiru a curriri 'mmìazzu a li campi; e Pinocchiu era sempri davanti a tutti: pariva c'avìssi l'ali a li pìadi.

Ogni tantu, girannusi nnarrìari, si burlava di li so' cumpagni c'arristavanu a 'na bedda distanza, e vidìannuli, cu lu cori 'n'gula, stanchi, chini di pruvulazzu e cu la lingua di fori, ridiva propriu di cori. Lu disgraziatu ni ddu mumentu nun sapiva a quali scanti e a quali terribbili disgrazii iva 'ncùantru!